NÁHRADKO.CZ FAQ

Jak funguje NÁHRADKO.CZ?

Základem služby NÁHRADKO.CZ je katalog ověřených internetových obchodů a chráněných dílen, které poskytují náhradní plnění. Při registraci každé firmy vyžadujeme kopii potvrzení z ÚP o zaměstnávání OZP a roční objem náhradního plnění, který je chráněná dílna schopná a ochotná vyčlenit pro prodej zboží nebo služeb na serveru NÁHRADKO.CZ. Tímto krokem se snažíme předejít podvodnému jednání a dalším neblahým aktivitám jako je např. přefakturace apod., které jsou s náhradním plněním často spojovány.

Z pohledu zákazníka má tento přístup několik výhod. Jednak může rychle porovnat ceny téhož zboží u jednotlivých obchodníků (podobně jako u dalších vyhledávacích služeb), může si sám přímo vybrat od které chráněné dílny zboží nebo služby nakoupí a v neposlední řadě má také jistotu, že mu bude náhradní plnění opravdu poskytnuto v požadovaném rozsahu a při splnění všech zákonných podmínek.

Vyhledávání v katalogu funguje podobně jako u jiných vyhledávacích serverů a je možné hledat nejen konkrétní produkt nebo službu, ale též přímo internetový obchod a chráněnou dílnu, značku zboží či jednotlivé kategorie produktů a služeb. Ve výsledcích vyhledávání se kromě základních informací zobrazuje buď přímo odkaz na konkrétní obchod nebo, v případě nalezení shodného zboží či služby, porovnání ceny a možnost zvolit od jaké chráněné dílny zákazník produkt zakoupí.

Sekce Lepších nabídek obsahuje přehled časově omezených, zvýhodněných nebo jinak zajímavých nabídek od firem registrovaných na serveru NÁHRADKO.CZ. Účelem je kromě přehledu akčních cen a slev, také upozornit na zajímavé služby nebo projekty chráněných dílen.

Pro více informací navštivte WWW.NAHRADKO.COM

Další informace naleznete také na stránce Obchodujte s námi.

Jak používat zákaznické účty?

Identifikace zákazníka při registraci do všech služeb nebo obchodů probíhá na základě e-mailové adresy, proto doporučujeme při nákupech a registracích používat jednu stejnou e-mailovou adresu, tím budete moci maximálně využívat výhod všech služeb.

Základní ceny zobrazené přímo v jednotlivých obchodech jsou obvykle nastaveny pro zákazníky nakupující BEZ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. Pokud chcete nakupovat v režimu náhradního plnění, máte většinou možnost zadat tuto volbu ve formuláři při registraci (nebo při nákupu bez registrace) před odesláním objednávky v sekci "Fakturační údaje". Tento postup se může u jednotlivých prodejců lišit!

U většiny obchodů objednávky NEJSOU automaticky realizovány s náhradním plněním! Máte-li zájem nakupovat v režimu náhradního plnění, zvolte tuto možnost při první objednávce během registrace, v kroku fakturační údaje. Prodejce Vás potom obvykle kontaktuje, domluví s Vámi konkrétní podmínky, objem náhradního plnění pro daný rok a nastaví Vám zákaznickou skupinu pro nákup s náhradním plněním. Při každém dalším nákupu se Vám již budou zobrazovat ceny s náhradním plněním a veškeré další objednávky a faktury budou automaticky v režimu náhradního plnění. Tento postup se opět může u jednotlivých prodejců a obchodů lišit! Pokud máte další dotazy kontaktujte prosím naše obchodní oddělení nebo přímo jednotlivé prodejce a chráněné dílny (kontakty mají obvykle uvedeny na stránkách svého obchodu).

Jak postupovat pokud mám nastavenu zákaznickou skupinu "Nákup S náhradním plněním", ale konkrétní objednávku chci provést bez náhradního plnění?
Uveďte tuto informaci do komentáře při záverečném odeslání objednávky nebo kontaktujte naše obchodní oddělení či konkrétního prodejce. Obchodník poté tuto konkrétní objednávku realizuje bez náhradního plnění včetně započítání příslušné slevy.

Funkce NÁHRADKO košík umožňuje registrovaným uživatelům nakupovat hromadně přímo ze stránek NÁHRADKO.CZ bez toho, aby museli přecházet do jednotlivých obchodů. Funkce je zpřístupněna pouze pro ověřené partnerské obchody.

Celý proces nákupu prostřednictvím NÁHRADKO košíku se skládá ze 4 kroků:

1. Nákupní košíky: Zobrazují obsah Vašich košíků v jednotlivých obchodech při nákupu prostřednictvím NÁHRADKO.CZ. Kromě základních informací o obsahu košíku a prodejci, lze také změnit množství jednotlivých položek a případně zboží z košíku odstranit.

2. Doprava a platba: Volba způsobu dopravy a způsobu platby pro jednotlivé obchody. Metody dopravy a platby jsou totožné jako při nákupu přímo ze stránek konkrétního obchodu.

3. Fakturační údaje a náhradní plnění: V tomto kroku je nutné zvolit fakturační a doručovací adresu. Na výběr jsou jednak adresy, které uživatel zadal na svém profilu po registraci nebo lze pomocí tlačítka přidat novou adresu. Pokud má uživatel registrovaný účet se shodným emailem přímo v konkrétním obchodě, jsou mu nabídnuty i jeho adresy přímo z tohoto obchodu.

Budou-li u některé z Vašich adres chybět povinné údaje, budete na to upozorněni. Pokud danou adresu zvolíte, tak nebude objednávka dokončena, dokud údaje nedoplníte. Kontaktní údaje lze doplnit na stránce Vašeho profilu nebo lze přidat novou adresu.

Základní ceny zobrazené přímo v jednotlivých obchodech jsou obvykle nastaveny pro zákazníky nakupující BEZ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. Objednávky NEJSOU automaticky realizovány s náhradním plněním! Pokud chcete nakupovat v režimu náhradního plnění a nemáte nastavenu od provozovatele obchodu zákaznickou skupinu "Nákup S NÁHRADNÍM PLNĚNÍM", bude Vám při prvním nákupu nabídnuta otázka "Máte zájem nakupovat v tomto obchodě v režimu náhradního plnění?". Zvolte ANO a provozovatelé obchodu Vás po odeslání objednávky budou kontaktovat pro stanovení konkrétních podmínek nákupu s náhradním plněním. Tento postup se může u jednotlivých prodejců lišit!

Máte-li již nastavenu zákaznickou skupinu "Nákup S NÁHRADNÍM PLNĚNÍM", bude Vám místo výše uvedené otázky zobrazena volba, zda danou objednávku realizovat "S NÁHRADNÍM PLNĚNÍM" či "BEZ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ". O vše ostatní se již postará systém NÁHRADKO.CZ.

4. Dokončení objednávky: Kontrola a shrnutí všech údajů z objednávky před jejím odesláním do obchodu. Pokud chcete v objednávce cokoliv změnit, máte možnost vrátit se na kterýkoliv z předcházejících kroků. Odeslání objednávky provedete kliknutím na tlačítko " ODESLAT OBJEDNÁVKU". Po odeslání objednávky Vám přijde e-mailové potvrzení (pokud potvrzení neobdržíte, zkontrolujte nejdříve složku Spam). V případě jakýchkoliv problémů či dotazů kontaktujte zákaznický servis, technickou podporu nebo přímo prodejce.

Všechny výše uvedené kroky, lze realizovat samostatně pro jednotlivé obchody a objednávky, či hromadně pro všechny obchody a košíky najednou.

Přehled internetových obchodů propojených se službou NÁHRADKO.CZ, kde má zákazník zaregistrovaný účet a kde pravidelně nebo třeba jen občas nakupuje.

Obchod lze také přidat mezi oblíbené kliknutím z profilu obchodu na hlavní stránce Náhradko.cz, ze stránky produktu nebo odesláním objednávky z NÁHRADKO košíku.

Pokud se Vám na stránce Moje internetové obchody nezobrazují žádné obchody, je to pravděpodobně tím, že jste se ještě nezaregistroval/a v žádném z obchodů na serveru NÁHRADKO.CZ. Stačí odeslat první objednávku a vše budete moci pohodlně spravovat z jednoho účtu.

Obchod lze také přidat mezi oblíbené kliknutím z profilu obchodu na hlavní stránce Náhradko.cz, ze stránky produktu nebo odesláním objednávky z NÁHRADKO košíku.

Informace potřebné pro nákup v režimu NP. Roční požadovaný objem NP, smluvní rezervované NP, vyčerpané NP, ať již nákupem v obchodech nebo nákupem služeb, kalkulačka NP apod.

Kontaktní údaje včetně hesla lze změnit v sekci Moje NÁHRADKO > Můj profil. Pokud chcete změnit Vaše uživatelské jméno, e-mail nebo jste se registrovali prostřednictvím sociální sítě a chcete nyní změnit Vaše heslo, kontaktujte prosím technickou podporu.

Ceny a náhradní plnění.

Náhradní plnění neboli „náhradní plnění povinného podílu“ je způsob, jak se mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci podílet na povinném zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyplývajícím z ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Další podrobné informace naleznete na stránce Náhradní plnění.

  1. Sdělte nám potřebnou výši náhradního plnění. Rozhodněte se, jaká má být částka za zboží či služby, které vám chráněné dílny registrované na serveru NÁHRADKO.CZ prodají jako tzv. náhradní plnění. Tuto informaci nám zašlete na e-mail obchod@1sdzp.cz nebo ji zadejte do fomuláře v sekci Moje náhradní plnění.

  2. Sjednání objednávky. Na základě Vaší informace o výši požadovaného plnění Vás kontaktujeme. Vytvoříme seznam a množství předpokládaných odběrů produktů, jejichž nákupem je možné náhradní plnění realizovat. Tyto odběry pak můžete v průběhu roku realizovat např. nákupem zboží v některém z obchodů na serveru Náhradko.cz.

Možnosti náhradního plnění poskytnutého chráněnými dílnami na serveru NÁHRADKO.CZ nejsou nevyčerpatelné. Proto prosím kontaktujte co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte s námi objem požadovaného náhradního plnění pro aktuální rok. Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb „náhradního plnění“ v daném roce a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že vystavené daňové doklady nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude objem náhradního plnění předem sjednán. Tuto informaci prosím postupte do ekonomického oddělení či účtárny. Děkujeme za pochopení.

Základní ceny zobrazené přímo v jednotlivých obchodech jsou obvykle nastaveny pro zákazníky nakupující BEZ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. Pokud chcete nakupovat v režimu náhradního plnění, máte většinou možnost zadat tuto volbu ve formuláři při registraci (nebo při nákupu bez registrace) před odesláním objednávky v sekci "Fakturační údaje". Tento postup se může u jednotlivých prodejců lišit!

U většiny obchodů objednávky NEJSOU automaticky realizovány s náhradním plněním! Máte-li zájem nakupovat v režimu náhradního plnění, zvolte tuto možnost při první objednávce během registrace, v kroku fakturační údaje. Prodejce Vás potom obvykle kontaktuje, domluví s Vámi konkrétní podmínky, objem náhradního plnění pro daný rok a nastaví Vám zákaznickou skupinu pro nákup s náhradním plněním. Při každém dalším nákupu se Vám již budou zobrazovat ceny s náhradním plněním a veškeré další objednávky a faktury budou automaticky v režimu náhradního plnění. Tento postup se opět může u jednotlivých prodejců a obchodů lišit! Pokud máte další dotazy kontaktujte prosím naše obchodní oddělení nebo přímo jednotlivé prodejce a chráněné dílny (kontakty mají obvykle uvedeny na stránkách svého obchodu).

Jak postupovat pokud mám nastavenu zákaznickou skupinu "Nákup S náhradním plněním", ale konkrétní objednávku chci provést bez náhradního plnění?
Uveďte tuto informaci do komentáře při záverečném odeslání objednávky nebo kontaktujte naše obchodní oddělení či konkrétního prodejce. Obchodník poté tuto konkrétní objednávku realizuje bez náhradního plnění včetně započítání příslušné slevy.